Betrouwbare goksite Nijmegen

  1. Ondersteuning Voor De Beste Speler Van Muertos Multiplier Megaways Casino: Deze procedure is gemaakt om te controleren of u echt de eigenaar van de kaart en om het gebruik van gestolen of verloren kaarten te voorkomen.
  2. Relic Riches Een Spel Dat Je Snelle Overwinningen Oplevert - Als u liever live dealer actie om online slots en tafelspelen, moet u elders kijken.
  3. Veiligheid Tijdens Het Spelen Van Xxxtreme Lightning Roulette Online: Als u op zoek bent naar een spel met echt geld, hebben we Spin Palace geselecteerd als onze favoriete Aussie casino waar u een grote selectie van pokies voor echt geld kunt vinden.

Grootste winkans casino

Is Het Nodig Om Strategie Te Gebruiken In Het Reactoonz 2-Spel?
Als SpinYoo Casino lid, youll worden verwend voor de keuze.
Plezier Met Het Fire Joker-Spel In Het Casino
Met gokken is zo wijdverspreid in Nevada, veel mensen geloven dat de staat heeft vrij een gemakkelijke houding ten opzichte van gokken.
Gevalideerd worden om Interac te gebruiken duurt niet lang, en dan kunnen spelers geld overmaken van hun banken naar hun geselecteerde poker room.

Gokken in North Holland

Welke Blogs Zijn Er Over De Aztec Magic Bonanza-Game?
Hieronder geven we u ook een aantal aanbevolen casino's op basis van onze beoordelingen om u te helpen uw beslissing sneller te maken.
Hoe Lang Duurt Het Voordat Ik Mijn Book Of Gold Multichance-Uitbetaling Krijg?
Het thema is een klassieke strijd tussen mensen en vreemdelingen in deze sleuf met zeshoekige symbolen.
Book Of The Fallen Casino Game Verzekeringsstrategie

Algemene Voorwaarden

1. Definities

Aanbod: een aanbod, in welke vorm dan ook, van of namens OpenMobile
voor een Aansluiting of Dienst. Het Aanbod bevat een omschrijving van de Dienst, de vaste periodieke kosten, en de voorwaarden waaronder deze worden aangeboden;

Aansluiting: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Dienst met daarvoor geschikte apparatuur;

Abonnementhouder: de houder van het abonnement waaronder maximaal 6 gebruikers gebruik kunnen maken van de Dienst;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het Aanbod, de Overeenkomst en de (levering en het gebruik van de Aanvullende) Dienst.

Content: via of met de Dienst door OpenMobile of derden aangeboden producten die onder meer tekst
-, geluids-, data- en/of beeldbestanden alsmede softwareapplicaties kunnen bevatten (onder meer sms diensten);

Contentdiensten: diensten van OpenMobile of derden, waarbij je toegang krijgt tot Content;

Dienst: de dienst(en) waarbij je al dan niet tegen vergoeding gebruik maakt van het Netwerk voor communicatie verkeer van en naar aansluitpunten op het Netwerk dan wel andere netwerken. Onder de Dienst wordt ook begrepen het gebruik van Mijn OpenMobile;

Fair Use Policy: het redelijke gebruik van de Dienst(en) qua kostenverbruik binnen een abonnement gebaseerd op het Tarievenoverzicht c.q. beslag op de capaciteit van OpenMobile;

Gebruiker: iedere gebruiker die onder aan abonnement gebruik maakt van de Dienst(en);

Gebruikskosten: alle vergoedingen die je verschuldigd bent, voortvloeiend uit (gebruik van) de Dienst, berekend naar het geldende Tarievenoverzicht. De Gebruikskosten omvatten zowel de vaste periodieke kosten van het abonnement als de variabele kosten die ontstaan door gebruik buiten de bundel;

Geschillencommissie: Geschillencommissie Telecommunicatie, Bordewijklaan 46, 2591 XR, Den Haag (www.geschillencommissie.nl);

Je of jij: de Abonnementhouder en/of een Gebruiker, afhankelijk van de context;

Klantenservice: OpenMobile Servicedesk, telefonisch te bereiken onder 088-2501150 of schriftelijk via, postbus 30234, 1303AE, Almere. Voor het actuele Servicedesk tarief en openingstijden, zie Website;

Mijn OpenMobile: de functie die OpenMobile aanbiedt waarmee de Abonnementhouder het gebruik van zichzelf én van medegebruikers
van het abonnement, kan sturen zodat bepaald kan worden naar welke internetsites en social media er gekeken wordt, door wie en wanneer;

Netwerk: het mobiele netwerk dat OpenMobile gebruikt voor levering van elektronische communicatiediensten, zijnde het netwerk van T
-Mobile;

Nummerbehoud: het meenemen van je telefoonnummer van de ene naar de andere aanbieder;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen jou en OpenMobile op grond waarvan OpenMobile de Dienst levert en waarop deze Algemene Voorwaarden en het Tarievenoverzicht van toepassing zijn;

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Randapparatuur: apparaat dat bestemd is om (al dan niet via een SIM-kaart) rechtstreeks of indirect te worden aangesloten op het netwerk ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie, waaronder wordt bedoeld telefoons en computers; SIM-kaart: (‘Subscriber Identity Module’) een chipkaart die, na plaatsing in een mobiel communicatiemiddel, de mogelijkheid biedt gebruik te maken van de Aansluiting.

OpenMobile: OpenMobile B.V. handelend onder de naam OpenMobile, gevestigd te Bolderweg 2, 1332 AT, Almere;

Toegangscode: de unieke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de Abonnementhouder toegang krijgt tot Mijn OpenMobile;

Tarievenoverzicht: een overzicht van tarieven en overige eenmalige, variabele of periodieke vergoedingen met betrekking tot de Dienst, op te vragen bij de Servicedesk of in te zien op de Website;

Website: OpenMobile’s internetsite www.openmobile.nl;

Wederverkoper: de (rechts)persoon die heeft bemiddeld bij het tot stand komen van de Overeenkomst.

2. Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

2.1 Een aanvraag voor een abonnement vindt plaats via invulling van het (digitale) aanvraagformulier via de Website. Dit formulier dient correct ingevuld te zijn. OpenMobile is niet verplicht de juistheid van opgegeven gegevens te verifiëren.

2.2 Nadat een aanvraag is ontvangen, voert OpenMobile een credit check uit. In dat kader geef je toestemming aan OpenMobile om je persoonsgegevens te verwerken en te verstrekken aan derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de credit check en/of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Hieronder wordt met name verstaan het verstrekken van gegevens aan informatiebureau Economic Data Resources B.V. en gelieerde bedrijven voor het verminderen/beperken van kredietrisico’s/financiële risico’s, het innen van vorderingen en het optimaliseren van het debiteurenbeleid alsmede het handhaven van haar zorgplicht.

2.3 Indien de credit check niet tot een voor OpenMobile bevredigend resultaat leidt, behoudt OpenMobile zich het recht voor om je geen overeenkomst aan te bieden.

2.4 Indien OpenMobile over wil gaan tot het aanbieden van een Overeenkomst,
ontvang je een welkomst email van Open Mobile. Daarna wordt je benaderd door een medewerker van Dynalogic Benelux B.V., die in opdracht van OpenMobile een persoonlijke afspraak met je zal maken voor het invullen van de Overeenkomst.
De Overeenkomst komt tot stand door het op voornoemde wijze compleet maken
en ondertekenen van de Overeenkomst.

2.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst die jij met OpenMobile sluit. Bij de te sluiten Overeenkomst is een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden bijgevoegd. Je hebt kennis genomen van deze Algemene Voorwaarden en accepteert de toepasselijkheid ervan op de Overeenkomst.

2.6 Je hebt het recht, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden. Voor de verklaring van ontbinding kun je gedurende deze periode contact opnemen met de Servicedesk. Er zijn geen kosten verschuldigd voor het inroepen van de bedenktermijn, behalve de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de bestelde producten. Indien je gebruik maakt van de bedenktermijn moeten de producten compleet, onbeschadigd en in de originele verpakking geretourneerd worden. Het recht om de bestelling kosteloos te ontbinden vervalt indien hier niet
aan wordt voldaan. Indien tijdens de bedenktermijn verbinding wordt gemaakt met het Netwerk van is dit een uitdrukkelijk verzoek om te starten met nakoming van de Overeenkomst. In dit geval zal je bij herroeping een vergoeding voor de reeds geleverde Dienst verschuldigd blijven (bijvoorbeeld bij het opwaarderen van beltegoed en/of een vergoeding voor het gebruik van de Dienst). Eventueel voor de bestelling betaalde vergoedingen worden binnen 14 dagen door OpenMobile teruggestort op je rekening.

2.7 OpenMobile zal de Aansluiting in ieder geval 3 dagen na de levering van de SIM-
kaart automatisch activeren. In geval van nummerbehoud zal OpenMobile de ansluiting automatisch activeren op de dag dat je nummer wordt overgezet.

3. Gebruik van de Dienst

3.1 Iedere Gebruiker is gehouden tot een redelijk gebruik van de Dienst. De Abonnementhouder is verantwoordelijk voor dit redelijk gebruik.

3.2 Tenzij anders overeengekomen in deze Voorwaarden, moet de elektronisch communicatie beginnen op het Netwerk. Het is je niet toegestaan om gebruik te maken van de Dienst indien het aangeboden elektronisch communicatie verkeer zijn oorsprong heeft op het vaste of mobiele openbare elektronische communicatie netwerk van een andere aanbieder dan OpenMobile.

3.3 Je mag het Randapparaat en/of de SIM-kaart niet zodanig gebruiken dat (a) sprake is van kunstgrepen, waaronder begrepen simboxen of automatische oproepsystemen, waardoor jij of een derde financieel voordeel behaalt, en/of (b) er aan OpenMobile
en/of derden schade wordt toegebracht, en/of (c) de integriteit van het Netwerk in gevaar wordt gebracht en/of (d) er een onevenredige belasting van het Netwerk ontstaat.

3.4 OpenMobile behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid om te bellen van en naar het buitenland, alsmede naar 090x-nummers bij aanvang van de dienstverlening buiten gebruik te stellen.

3.5 De Abonnementhouder is als enige verantwoordelijk voor al het gebruik van de Aansluiting en de Gebruikskosten, ongeacht wie er gebruik maakt van de Aansluiting.

3.6 Je bent verantwoordelijk voor het bewaren en beveiligen van de Toegangscode en stelt OpenMobile onmiddellijk op de hoogte bij onbevoegd gebruik. Bij (een vermoeden van) onbevoegd gebruik, is OpenMobile gerechtigd het gebruik van de Toegangscode direct op te schorten. Indien je de Toegangscode wil wijzigen, kan je hiertoe schriftelijk een verzoek indienen bij OpenMobile, voorzover je dit niet zelf via het Internet kan regelen.

3.7 Het Netwerk werkt door middel van verspreiding van radiosignalen. Aangezien deze signalen kunnen worden gestoord door een externe bron en/of door tmosferische omstandigheden en afhankelijk zijn van de radiodekking en datacapaciteit van het Netwerk, kan de kwaliteit van een verbinding, de beschikbaarheid en/of doorvoersnelheid van de Dienst(en) niet overalen altijd worden gewaarborgd. OpenMobile is in dit opzicht dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

3.8 Je kan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OpenMobile je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst, waaronder het gebruik van de Dienst, niet overdragen, doorleveren of anderszins aan anderen ter beschikking stellen.

4. Mijn OpenMobile

4.1 Via http://mijn.openmobile.nl kan de Abonnementhouder de mogelijkheden van het gebruik door de Gebruikers van internet en social media instellen en inzien. De Abonnementhouder beschikt hiertoe over een unieke Toegangscode. De Abonnementhouder heeft permanent toegang via de Toegangscode en kan de instellingen voor het gebruik doorlopend wijzigen.

4.2 Iedere Aansluiting wordt in beginsel zonder beperkingen beschikbaar gesteld. Slechts wanneer de Abonnementhouder beperkingen instelt, ervaart een Gebruiker beperkingen in zijn gebruiksmogelijkheden.

4.3 OpenMobile is volledig lijdelijk in de door een Abonnementhouder aan te brengen beperkingen. Beperkingen kunnen uitsluitend worden aangebracht via de in lid 1 genoemde url.

4.4 Via Mijn openMobile kunnen de gebruiksmogelijkheden van Randapparatuur die gebruikt maakt van een SIM-kaart geregeld worden, waaronder mobiele telefoons en tablets voor zover deze gebruikmaken van een SIM-kaarten zover de SIM-kaarten van deze apparaten onderdeel zijn van het abonnement. Tevens zijn de gebruiksmogelijkheden van een lokaal WiFi netwerk van Abonnementhouder te beperken via Mijn OpenMobile. De beperkingen op de Randapparatuur zijn dan gelijk bij zowel ontvangst via WiFi als via het Netwerk. Deze mogelijkheden voor het WiFi netwerk zijn beschikbaar vanaf het moment dat deze mogelijkheid wordt vermeld op de Website.

5. Betaling en Tarieven

5.1 De Abonnementhouder is voor de do or de diverse Gebruikers onder dit abonnement afgenomen Dienst en Gebruikskosten verschuldigd. Voor de vaststelling van het variabele deel van de Gebruikskosten is de administratie van OpenMobile bindend, tenzij de Abonnementhouder aantoont dat deze gegevens niet juist zijn. Het variabele deel van de Gebruikskosten wordt gefactureerd op basis van het geldende Tarievenoverzicht. De Gebruikskosten zijn verschuldigd vanaf het moment van activering van de Aansluiting als bedoeld in artikel 2.7.

5.2 OpenMobile he eft het recht om het vaste periodieke d eel van de Gebruikskosten die de Abonnementhouder onder dez e Overeenkomst verschuldigd is, vooruit en periodiek te factureren. Bij bijzondere omstandigheden (waaronder vermoed elijk oneigenlijk gebruik) is OpenMobile g erechtigd tussent ijds te factureren. De Abonnementhouder zal de factuur betalen binnen de op de factuur aangegeven termijn.

5.3 OpenMobile is gerechtigd de kosten te incasseren voor de dienstverlening van derden voor SMS diensten, informatienummers, Conten tdiensten en/of overige (mob iele) diensten die onder een abonnement zijn afgenomen. Je stemt ermee in dat deze kosten als Gebruikskosten door OpenMobile op haar facturen in rekening worden gebracht.

5.4 Bij het sluiten van de Overeenkomst geeft de Abonnementhouder OpenMobile een machtiging tot betaling via automatische incasso ten laste van de bankrekening van de Abonnementhouder, tenzij er een andere wijze va n betaling is overeengekomen. De automatische incasso betreft een doorlopende machtiging om incas so – opdrachten te sturen naar de bank van de Abonnementhouder om een bedrag van zijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de partij aan wie OpenMobile het uitvoeren van incasso’s heeft opgedragen (zie artikel 5.8). Als je het niet eens be nt met deze afschrijving kunt je deze laten terugboeken. Hiervoor moet je binnen 8 weken na afschrijving contact opnemen met je bank. Je bank kan je informeren over de verdere voorwaarden. De Abonnementhouder draagt zorg voor voldoende saldo op deze rekening. Als het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook niet kan worden afgeschreven of het bedrag wordt gestorneerd brengt OpenMobile de Abonnementhouder daarvan op de hoogte, waarna de Abonnementhouder verplicht is om de betalingsinstructies van OpenMobile op te volgen. Tevens is OpenMobile in dat geval gerechtigd de Dienst(en) op te schorten.

5.5 Facturen zijn digitaal in te zien via Mijn OpenMobile.

5.6 Klachten over de factuur dienen binnen 30 dagen na het beschikbaar stellen daarvan aan de Servicedes k gemeld te worden. Het indienen van een klacht schort d e betalingsverplichting niet op. OpenMobile neemt alleen schriftelijke opschortingsverzoeken in behandeling en dit slechts voor het gedeelte van de factuur dat gemotiveerd wordt betwist.

5.7 Als de Abonnementhouder ten onrechte een afgeschreven bedrag laat terugboeken of als blijkt dat afschrijving van het factuurbedrag van de opgegeven bankrekening om welke reden dan ook onmogelijk is, is er van rechtswege sprake van verzuim zonder nad ere ingebrekestelling vereist is. OpenMobile is gerechtigd om vanaf het moment van verzuim 1% rente per maand in rekening te brengen, alsmede administratiekosten gelijk aan € 15, – en buitengerechtelijke kosten, gelijk aan 15% (exclusief btw) van het openstaande bedrag, met een minimum van € 25, – . Tevens is de Abonnementhouder aansprakelijk voor alle door OpenMobile te maken gerechtelijke kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) verband houdende met de incasso van achterstallige betalingen. Voorts heeft OpenMobile dan het recht over te gaan tot het opschorten van de Dienst.

5.8 OpenMobile heeft het debiteurenbeheer en het uitvoeren van de automatische incasso’s uitbesteed aan DAS Incasso Rotterdam B.V.

5.9 OpenMobile kan, voor de totstandkoming van de Aansluiting of tijdens de looptijd van de Overeenkomst, een voorschot ter hoogte van een nader door OpenMobile vast te stellen bedrag verlangen, onder meer in het geval dat onder een abonnement in een korte tijd ongebruikelijk hoge kosten ge maakt worden of wanneer OpenMobile van mening is dat mogelijk de betali ngsverplichtingen niet nagekomen zullen worden. OpenMobile zal geen rente verschuldigd zijn over dit voorschotbedrag.

5.10 Indien een abonnement eventuele incidentele kosten welke verband houden met de Overeenkomst en de oplevering van de Aansluiting met zich brengt , zoals, maar niet daartoe beperkt kosten van (her)activering, nummerbehoud en Randapparaten, informeert OpenMobile daar vooraf over. Deze kunnen alsdan door OpenMobile in rekening worden gebracht voordat de Aansluiting tot stand is gebracht. 5.11 De Abonnementhouder is als enige jegens OpenMobile aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde gebruikerskosten. De Abonnementhouder kan voor betaling niet verwijzen naar (één) van de Gebruikers.

6. Gebruikslimiet

6.1 Gebruikers kunnen de Dienst gebruiken tot de voor de Gebruiker via Mijn OpenMobile ingestelde gebruikslimiet. De gebruikslimiet bestaat om jou en OpenMobile te beschermen tegen onverwacht hoge kosten.

6.2 OpenMobile kan de gebruikslimiet op jouw verzoek tussentijds aanpassen, na betaling van een voorschotbedrag als bedoeld in artikel 5.9.

7. SIM-kaart en Randapparaat

7.1 De door OpenMobile aan jou verstrekte SIM-kaart is en blijft eigendom van OpenMobile. OpenMobile heeft het recht om de SIM-kaart te allen tijde te vervangen. OpenMobile mag kosten in rekening brengen voor de vervanging van een SIM-kaart.

7.2 Aan elke SIM-kaart is een pincode (persoonlijk identificatienummer) en een PUK-code (persoonlijke deblokkeringssleutel) verbonden. Je bent zelf verantwoordelijk voor bescherming van de pin- en PUK-codes tegen verlies, diefstal en/of beschadiging.

7.3 Indien de SIM-kaart verloren is gegaan door verlies of diefstal, of niet meer bruikbaar is door beschadigingen, dan wel indien je het vermoeden hebt van misbruik ervan, dien je onmiddellijk je SIM-kaart te blokkeren. Je blijft aansprakelijk voor de Gebruikskosten tot aan het moment waarop de SIM-kaart is geblokkeerd.

7.4 Je mag slechts gebruikmaken van de Dienst met een CE-gecertificeerd Randapparaat dat geschikt is om gebruikt te worden op het Netwerk. Indien OpenMobile vaststelt dat jouw Randapparaat de goede werking van het Netwerk verstoort, is OpenMobile gerechtigd de Dienst onmiddellijk op te schorten.

7.5 Indien een Wederverkoper een Randapparaat, zoals een telefoon, aan jou levert, maakt deze levering geen deel uit van de verplichtingen van OpenMobile in deze Overeenkomst. OpenMobile is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door het niet goed functioneren van een door de Wederverkoper geleverd Randapparaat of door tekortkomingen bij de levering hiervan.

8. Mobiel telefoonnummer

8.1 OpenMobile kent onder een abonnement mobiele telefoonnummers toe en deze zijn te kiezen via Mijn OpenMobile, tenzij je je oude mobiele nummer wenst te behouden conform het gestelde in artikel 8.2. OpenMobile mag het toegekende nummer wijzigen of intrekken, onder meer op grond van gewijzigde wet- of regelgeving of na een daartoe strekkende aanwijzing van een bevoegd (overheids-)orgaan. OpenMobile zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met jouw belangen. OpenMobile is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit een wijziging van telefoonnummer.

8.2 Je kan OpenMobile verzoeken een bij de Dienst gebruikt mobiel telefoonnummer mee te nemen naar een andere aanbieder (‘nummerbehoud’), mits je OpenMobile voorafgaand aan de daadwerkelijke beëindiging kenbaar hebt gemaakt dat jij je mobiele telefoonnummer wenst mee te nemen naar je nieuwe aanbieder en de nieuwe aanbieder meewerkt aan nummerbehoud. OpenMobile kan nummerportering weigeren zolang je niet hebt voldaan aan al je financiële verplichtingen voortvloeiend uit een door jou gesloten Overeenkomst.

8.3 Je accepteert dat OpenMobile geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor het welslagen van aangevraagd nummerbehoud.

8.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst komt het mobiele nummer te vervallen, tenzij je nummerbehoud hebt aangevraagd.

8.5 Bij automatische activering als bedoeld in artikel 2.7 kan OpenMobile gebruik maken van een ander nummer dan het te porteren nummer.

9. Duur van de Overeenkomst en beëindiging ; wijziging

9.1 Een abonnement is doorlopend opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand bij de Servicedesk. De overeenkomst is beëindigd op het moment dat alle bij de overeenkomst behorende verplichtingen uitgevoerd zijn.

9.2 Indien OpenMobile vaststelt dat je binnen een periode van veertien dagen na daartoe door OpenMobile schriftelijk te zijn verzocht, je verplichtingen uit de Overeenkomst niet alsnog bent nagekomen, dan kan OpenMobile, zonder jegens jou schadeplichtig te zijn, de Overeenkomst ontbinden.

9.3 OpenMobile is ook gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter, alsmede zonder schadeplichtigheid jegens jou, te ontbinden c.q. te beëindigen in het geval:

(a) nakoming door jou blijvend onmogelijk is;
(b) van de aanvraag of van toepassing verklaring van je faillissement dan wel een andere vorm van insolventie, schuldsanering, dan wel ondercuratelestelling;
(c) je de incassomachtiging als bedoeld in artikel 5.4 zonder instemming van OpenMobile intrekt;
(d) een of meer van de in rekening gebrachte kosten voor Diensten en/of Content van derden, waaronder SMS diensten, Contentdiensten en/of overige (mobiele) diensten – niet worden betaald;
(e) je niet voldoet aan één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst;
(f) van beëindiging, intrekking of wijziging van de vergunningen, al dan niet van derden , op basis waarvan OpenMobile haar Dienst en aanbiedt;
(g) technische of bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken;
(h) de Klant de Dienst in strijd met artikel 15.3 gebruikt voor commerciële, zakelijke of
bedrijfsmatige doeleinden.

9.4 Bij ontbinding en/of beëindiging komen jouw aanspraken jegens OpenMobile en het resterende opgebouwde beltegoed te vervallen. Je bent aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de vaste periodieke kosten uit hoofde van de Overeenkomst voor de resterende duur van de minimale contractperiode.

9.5 De Algemene Voorwaarden en het Tarievenoverzicht kunnen door OpenMobile eenzijdig worden gewijzigd. Voor jou negatieve wijzigingen zullen tenminste 4 weken vooraf individueel bekend worden gemaakt. Als je een wettelijk recht hebt om de Overeenkomst te beëindigen als gevolg van een door OpenMobile voorgenomen wijziging, zal OpenMobile jou daarop wijzen en mag je de Overeenkomst zonder kosten beëindigen voordat deze wijziging ingaat. Technische wijzigingen waartoe OpenMobile door de overheid is genoodzaakt of die door OpenMobile op verzoek van jou zijn aangebracht, vallen niet onder de strekking van dit artikel.

9.6 OpenMobile is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de opzet, functionaliteit of inhoud van de Dienst – waaronder betreft de landen en/of netwerken waarvandaan bellen en gebeld worden in het buitenland (“Roaming”) mogelijk is – is dat in het belang is van het verrichten van de Dienst of ter behartiging van het gerechtvaardigd belang van OpenMobile, onder meer in verband met migratie of misbruik van de Dienst.

9.7 Jij bent verplicht OpenMobile steeds tijdig te informeren over wijzigingen in de voor de Overeenkomst relevante gegevens, zoals je adres en bankrekeninggegevens. Je bent zelf aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet – tijdig of niet juist doorgeven van de wijzigingen.

10. Opschorting door OpenMobile

10.1 OpenMobile kan, zonder ingebrekestelling, de Dienst geheel of gedeeltelijk opschorten indien je:

(a) de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt of je niet houdt aan de eisen die aan een redelijk gebruik gesteld kunnen worden, waaronder begrepen excessief gebruik van de Dienst
(b) bij of na het sluiten van de Overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan OpenMobile hebt verstrekt
(c) een of meer van de in rekening gebrachte kosten voor Dienst en en/of Content van derden, waaronder SMS diensten, Contentdiensten en/of overige (mobiele) diensten – niet betaalt.

10.2 De opschorting van de Dienst vindt plaats zonder dat je aanspraak kan maken op enige vergoeding. De opschorting van de Dienst eindigt wanneer OpenMobile vaststelt dat je alsnog al je verplichtingen bent nagekomen. De kosten van opschorting van de Dienst en het opnieuw in dienst stellen zijn voor jouw rekening. Tijdens de buitengebruikstelling blijf je verplicht tot betaling van de vaste periodieke kosten voor de duur van de Overeenkomst.

10.3 Wanneer je in korte tijd ongebruikelijk hoge kosten maakt, is OpenMobile gerechtigd bepaalde bestemmingen en diensten ontoegankelijk te maken totdat je een voorschot hebt betaald als bedoeld in artikel 5.9.

11. Content en Intellectuele Eigendom

11.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle Content, diensten die OpenMobile in het kader van de Dienst levert of ter beschikking stelt en de software inbegrepen in Mijn OpenMobile (de “Intellectuele Eigendomsrechten”), blijven berusten bij OpenMobile, aan haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers en mogen buiten het gebruik door jou van de Dienst slechts gebruikt worden met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OpenMobile. Je mag de Content en de Diensten slechts aanwenden voor persoonlijk, niet – commercieel gebruik. Intellectuele Eigendomsrechten mogen door jou niet bewerkt, gekopieerd, of op een andere manier verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, tenzij hiervoor toestemming is verleend door OpenMobile. Je vrijwaart OpenMobile en stelt OpenMobile schadeloos voor iedere aansprakelijkheid voor inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten door jou, onder andere door het in strijd met de Overeenkomst gebruik maken van de Content.

11.2 De toegang tot, het gebruik en/of de afname van de Content en de Diensten door jou, leidt er niet toe dat enig op Intellectuele Eigendomsrecht aan jou wordt overgedragen.

11.3 Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je beschikt over deugdelijk functionerende, voor de Content en de Diensten vereiste Randapparatuur en software
– applicaties. OpenMobile is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet (goed) functioneren van Contentdiensten als gevolg van gebreken in het Randapparaat en/of door jou gebruikte software.

11.4 OpenMobile is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en werking van Contentdiensten die jij van derden afneemt.

11.5 Je zal je houden aan de aanvullende regels die ten aanzien van de Contentdiensten gesteld worden.

11.6 OpenMobile behoudt zich het recht voor om Contentdiensten zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, tijdelijk buiten gebruik te stellen dan wel stop te zetten.

12. Onderhoud en storingen

12.1 OpenMobile kan voor het onderhoud aan het Netwerk, het Netwerk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen. OpenMobile zal deze buitengebruikstelling voor zover mogelijk tijdig en van tevoren kenbaar maken, tenzij het gaat om korte of beperkte onderbrekingen.

12.2 Eventuele storingen zullen zo spoedig mogelijk door OpenMobile worden onderzocht. OpenMobile zal zich ertoe inspannen om de storing zo spoedig mogelijk op te lossen.

12.3 De technische eigenschappen van de Dienst en/of het Netwerk kunnen door
OpenMobile gewijzigd worden. Zonder gegronde of dringende redenen zal OpenMobile de Dienst niet tijdelijk beperken of stopzetten.

13. Verwerking van Persoonsgegevens

13.1 De door OpenMobile verwerkte Persoonsgegevens zullen door OpenMobile slechts op zorgvuldige wijze worden gebruikt en verwerkt. OpenMobile is bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). OpenMobile is in alle gevallen verantwoordelijke in de zin van de WBP voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden door OpenMobile in overeenstemming met de WBP verwerkt. Nadere informatie over de verwerking van persoonsgegevens door OpenMobile wordt gegeven in het “Privacy Statement” welke te vinden is op de Website. Het Privacy Statement is ook kosteloos op te vragen bij de Servicedesk.

14. Aansprakelijkheid

14.1 Je bent aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een aan jou toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst. Ingeval van bedrijfsschade of gevolgschade ben je aansprakelijk wanneer sprake is van opzet of roekeloosheid.

14.2 Je vrijwaart OpenMobile tegen alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade die deze derden op OpenMobile verhalen, voor zover deze aanspraak is gegrond op gebruik van de Aansluiting, het Randapparaat, de SIM-kaart en/of de
Diensten door jou.

14.3 De Dienst is niet bedoeld voor commerciële, zakelijke of bedrijfsmatige doeleinden, zoals het uitoefenen van een beroep of bedrijf. Je handelt geheel op eigen risico als je de Dienst daar wel voor gebruikt. Je vrijwaart OpenMobile voor schade die
als gevolg van dit gebruik kan ontstaan en OpenMobile heeft in dit geval het recht, onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

14.4 OpenMobile is alleen aansprakelijk voor directe schade ontstaan door een toerekenbare tekortkoming, waarbij immateriële schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van winstderving – expliciet worden uitgesloten. De aansprakelijkheid voor directe schade geldt wanneer er sprake is van:

a. dood of lichamelijk letsel tot een maximumbedrag van € 900.000,- per gebeurtenis;
b. het door OpenMobile niet correct of onrechtmatig verwerken van Persoonsgegevens van de Klant tot een maximum van € 2.500,- per benadeelde en tot ten hoogste € 225.000,- per gebeurtenis;
c. schade aan zaken van de Klant veroorzaakt in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst door OpenMobile tot een maximum van € 225.000,-
per gebeurtenis.
d. buitengebruikstelling van de Dienst zonder dat daarvoor aantoonbare grond bestond en/of administratieve fouten, ten hoogste € 1.000,- per benadeelde en ten hoogste € 200.000,- per gebeurtenis.

14.5 Indien als gevolg van een gebeurtenis als bedoeld in dit artikel meerdere klanten een vordering jegens OpenMobile instellen, en de gezamenlijke vorderingen de in artikel 14.4 per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, is OpenMobile slechts verplicht de vorderingen naar evenredigheid van de omvang daarvan te voldoen.

14.6 Je dient uiterlijk binnen 2 maanden na de ontdekking van het ontstaan van de sc
hade schriftelijk hierover bij OpenMobile te klagen. Schade die niet binnen de termijn ter kennis van OpenMobile is gebracht, zal niet worden vergoed, tenzij je aannemelijk kan maken dat een tijdige schriftelijke klacht in redelijkheid niet van je kon worde
n verlangd.

14.7 De in dit artikel genoemde uitsluitingen en beperkingen vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van OpenMobile.

14.8 Gebruikers zullen OpenMobile niet aansprakelijk houden voor enige schade die het gevolg is van door de Abonnementhouder via Mijn OpenMobile eventueel ingestelde beperkingen in het gebruik van de Dienst(en).

15. Overmacht

15.1 Van een niet – toerekenbare tekortkoming van OpenMobile is onder meer sprake indien OpenMobile niet in staat is haar verplichtingen jegens jou na te komen als gevolg van de al dan niet toerekenbare niet – nakoming van verplichtingen jegens OpenMobile door toeleveranciers van OpenMobile of van andere derden waar OpenMobile gebruik van maakt of waarvan OpenMobile afhankelijk is bij de uitvoering van de overeenkomst.

16. Klachten en geschillen

16.1 Je dient een (volledige en duidelijke omschreven) klacht over de Dienst te melden bij OpenMobile, binnen een zo kort mogelijke termijn na ontdekking van je probleem. Een melding binnen een termijn van twee maanden wordt in ieder geval als tijdig beschouwd. Niet tijdig indienen van de klacht, kan tot gevolg hebben dat je jouw rechten ter zake verliest.

16.2 Geschillen tussen de jou en OpenMobile over de Overeenkomst, kunnen zowel door jou als door OpenMobile worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, aan welke keuze beiden dan gebonden zijn.

16.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien je jouw klacht eerst schriftelijk aan OpenMobile hebt voorgelegd. OpenMobile zal binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal binnen die termijn aan jou schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer je de inhoudelijke reactie kan verwachten.

16.4 Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van OpenMobile, dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het derde lid had moeten worden gereageerd, kun je het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie. Het geschil moet uiterlijk binnen 3 maanden na ontstaan daarvan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

16.5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepal
ingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt op jouw verzoek toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie zijn bindend voor beide partijen. Voor de behandeling van een geschil zijn beide partijen een vergoeding verschuldigd.

16.6 Op de Overeenkomst en een eventueel daaruit voortvloeiend geschil is Nederlands recht van toepassing.